NFL Jerseys Wholesale MOŠTENEC.sk - zber papiera

 Webmail prihlásenie
meno:
heslo:
        

ZBER PAPIERA
(9. marca 2007 o 15:30 pred KD v H.M. a o 16:00 pred KD v D.M.)

VMČ  v spolupráci s firmou SAGI s.r.o.Žilina, zaoberajúcou sa zberom papiera, pripravilo zber starého papiera pre občanov Horného a Dolného Moštenca.

Zber sa uskutoční v piatok 9.marca 2007 v čase od 15.30 do 16.00 v Hornom Moštenci a od 16.00 do 16.30 v Dolnom Moštenci. V oboch prípadoch na priestranstve pred kultúrnym domom.

Do zberu môžete odovzdať staré knihy, noviny, časopisy a letáky pevne zviazané v balíkoch (nie v igelitových taškách alebo vreciach).

Firma ponúka za 1 kg papiera 0,70 hal. alebo za 5 kg papiera 1 kotúčik toaletného papiera.


© Moštenec.sk TEAM