NFL Jerseys Wholesale MOŠTENEC.sk - VMČ do 2006

 Webmail prihlásenie
meno:
heslo:
        

Primátor mesta Považská Bystrica
Ing. Ľuboš Lackovič

Poslanec mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici
za Dolný Moštenec a Horný Moštenec

Ján Bednár


Zloženie VMČ – Dolný Moštenec            

Predseda:
Milan Štábel , tel: 0903/607802

Podpredseda:
Anton Zvak, tel: 0915/704990

Sekretár:
Peter Zahradník, tel: 0910/263537

Členovia:
Ján Bednár, tel: 0905/229639
Iveta Danihelová, tel: 0903/742508
Elena Zvaková, tel: 0905/386951
Daniela Cingelová, tel: 0904/502512


Zloženie VMČ – Horný Moštenec

Predseda:
Ján Bednár, tel: 0905/229639, 042/4330030

Podpredseda:
Jaroslav Šuverík, tel: 042/4330155

Sekretár:
Bohuslava Tomášková, tel: 042/4322633

Členovia:
Ing. Dušan Kolek, tel: 042/4322804
Ivan Letko, tel: 042/4330223
Stanislav Hančík, tel: 042/4323309

 


Požiadavky VMČ Dolný Moštenec na rok 2006:
1. Vybudovať dažďové zdrže v uliciach, kde voda ničí povrch ciest.
2. Vybudovať nové oplotenie cintorína.
3. Spracovať projektovú dokumentáciu a vybudovať detské ihrisko.
4. Spracovať štúdiu rozšírenia cintorína.
5. Opraviť ulice v miestnej časti.

Požiadavky VMČ Horný Moštenec na rok 2006:

1. Regulácia potoka pri kultúrnom dome.
2. Zabezpečiť signál káblovej televízie.
3. Vybudovať dažďové zdrže pod Dielom a pod Stráňou.
4. Výmena okien na dome smútku.

zdroj www.povazska-bystrica.sk
© Moštenec.sk TEAM