NFL Jerseys Wholesale MOŠTENEC.sk - Moštenec.sk TEAM

 Webmail prihlásenie
meno:
heslo:
        Organizačná štruktúra Moštenec.sk TEAM-u


Kultúrne podujatia
Peter Gorek, pego@mostenec.sk, 0905 842216
Janka Michalcová, akami@mostenec.sk
Pavol Teplan

Ekonomika
Dáška Svítková, daska@mostenec.sk
Zuzana Mičúchová, sue@mostenec.sk, 0908 806842 

Členovia
Artur Majčiník, artur@mostenec.sk
Milan Letko
Anton Gorek, togo@mostenec.sk
Maroš Jakúbek, mayo@mostenec.sk
Miroslav Gajdošík
Peter Jakubek
Pavol Gorek
Ján Kukučka
Maroš Svitek
a iní...

Moštenský klebetník (pripravujeme)
Katarína Mičúchová, katka@mostenec.sk
Želmíra Cingelová


Športové podujatia
Jozef Letko, sopo@mostenec.sk, 0918 499843
 

© Moštenec.sk TEAM